Štatút výborného a poctivého moderátora

1. moderátor priklepni.sk sa stará o bezpečnosť a solídnosť prebiehajúcich aukcií a tým je zaručená bezpečnosť kupujúcich (čo pri iných aukciách nie je a dochádza k státisícovým podvodom)

2. moderátor je dosadzovaný len do oboru, ktorému rozumie.

3. moderátor je odmeňovaný čiastkou 3 000,00 Sk mesačne, ktorá sa vždy k prvému dňu v mesiaci pripíše na jeho aukčný účet a môže byť použitá k uskutočňovaniu jeho vlastných aukcií.

4. moderátor môže predávať a nakupovať, ale musí byť voči sebe tvrdý a nekompromisný. Tzn., že nesmie ponúkať nič, čo by porušovalo aukčnú etiku. Pokiaľ tak urobí, bude bez milostne zo svojej funkcie zosadený.

5. aukčnou etikou sa rozumie:
a) je zakázané predávať falzifikáty, pokiaľ tak nie sú vyložene popísané (vrátane novotlače, ktoré sa vydávajú za pravé),
b) je zakázané predávať predmet, ktorý nevlastníte a akokoľvek sa snažiť kohokoľvek podviesť,
c) je zakázané prihadzovať si na svoje vlastné aukcie (systém vie tieto podvody rozpoznať a môžeme Vás z aukcií vylúčiť) - zákaz platí i pre rodinných príslušníkov. Pokiaľ zistíme, že ste sa s kýmkoľvek dohodli na prihadzovaní vo Vašej aukcii okamžite Vás vylúči administrátor.
d) je zakázané vkladať položky s neetickou vyvolávacou cenou, ktorá nezodpovedá reálnej hodnote. (Pokiaľ sa tak stane, bude aukcia pozastavená a navrhnutá reálna vyvolávacia cena)
e) je zakázané proste všetko čo sa len podobá podvodu a okrádaniu.

6. moderátor má niekoľko možností, ako aukciu čo najviac zabezpečiť: a) môže aukciu pozastaviť a navrhnúť nižšiu vyvolávaciu cenu, ktorá zodpovedá danej položke na bežnom trhu,
b) zaisťuje, aby položka bola správne zaradená v kategórii do ktorej patrí - takže má možnosť položky preradiť,
c) môže aukciu okamžite zmazať, pokiaľ dochádza k preukázateľným podvodom,
d) pokiaľ má moderátor podozrenie na falzum, musí si vyžiadať lepší sken a dokázať, že sa naozaj jedná o falzum. Pokiaľ sa to nepodarí, mal by požiadať, aby drahšia položka bola overená a až potom v aukcii ponúkaná,
e) moderátor má nárok na vyžiadanie lepšieho obrázku k aukcii. Napríklad zadnú stranu poštovej známky,
f) moderátor sa stará o popisy aukcií. Pokiaľ niekto vloží nezmyselné a nezodpovedajúce popisy, má moderátor možnosť do aukcie zasiahnuť a navrhnúť zodpovedajúci popis,
g) moderátor môže udeliť odporučenie a certifikát k aukcii logom (Moderátor odporúča), pokiaľ si myslí, že aukcia je niečím zaujímavá.

Vďaka moderátorom je nákup na priklepni.sk úplne bezpečný a riziko podvodov je o mnoho percent znížené.